Naprapati / behandlande massage


Naprapat behandling 700kr

Massage 30 min 625kr

Idrotts massage 40 min 650kr

Djupgående muskel massage 60 min 845kr


Nyhet hos Narin ;

Behandling med dry needling

Vid dry needling används endast sterila engångsnålar och ingår ofta som en del i kiropraktisk behandling för att uppnå bästa behandlingsresultat.

När man sätter en nål i en triggerpunkt så kan det ge upphov till det så kallade Local Twitch Response (LTR) vilket kan beskrivas som en elektrisk krampkänsla i muskeln. LTR innebär att man känner (och ibland även ser) att det rycker till i muskeln. Genom att upprepade gånger snabbt sticka nålen i det lokalt spända området uppkommer muskelsammandragningar. När muskeln slutar att svara med LTR tas nålen ut och behandlingen är klar. Målet med dry needling är att få musklerna att slappna av och släppa lokala kramper som ger upphov till smärta och besvär.

Forskning har påvisat att man genom dry needling både har en neurologisk och biokemisk effekt i området vilket gör att det är en effektiv behandlingsmetod för en rad muskulära besvär. Namnet ”dry needling” kommer från att man endast använder sig av en nål vid behandling av triggerpunkter till skillnad från ”wet needling” där man tillsätter läkemedel så som t.ex kortison. Dry needling ska inte heller blandas ihop med akupunktur.